Autoboard

Het board met alles over auto’s

Is op gas rijden uit de tijd?

Is op gas rijden uit de tijd?

Door de toename van milieuzones, wordt rijden op aardgas steeds belangrijker.
Bedrijfswagens, bussen, personenauto’s en schepen maken tegenwoordig gebruik van Compressed Natural Gas(CNG)en Liquid Natural Gas (LNG).
Aardgas tank je per kilo en is goedkoper dan diesel, benzine en LPG. Met een kilo aardgas kun je even ver rijden als met een liter diesel.
Rijden op aardgas is beter voor het milieu en wordt door de overheid gestimuleerd. Voor een auto op aardgas betaal je minder belasting dan een auto op benzine of diesel en dat zie je meteen terug bij iedere tankbeurt. Een zware auto heeft wat meer wegenbelasting voordeel.
Diesel, benzine en LPG zijn van aardolie gemaakt. Aardgas niet en geeft daardoor minder luchtvervuiling. Aardgas heeft vrijwel geen uitstoot van fijnstof, koolstofdioxide, stikstofoxide en kankerverwekkende stoffen.
Groen gas of wel CBG wordt uit voedingsgewassen gemaakt en is met zijn lage koolstofdioxide uitstoot niet alleen schoon maar ook duurzaam. Door het verbeterde productieproces van CBG, wordt biogas niet meer van voedingsgewassen gemaakt. De productieomvang kan daardoor vergroot worden en dus goedkoper worden.
Met de wereldwijde toename van auto’s op aardgas neemt ook het aantal tankstations toe. De grote gasvoorraad kan via het aardgasnetwerk gedistribueerd worden. Het fijn vertakte netwerk maakt de aanleg van tankstations én de aanleg van een gastankinstallatie thuis of op het bedrijfsterrein mogelijk.
De meeste aardgasvoertuigen hebben een aardgastank en een benzinetank, waarmee je minimaal 450 tot maximaal 1300 kilometer kunt rijden.
Het rijgevoel bij aardgas verschilt niet van het rijden op LPG. Echter, door het verschil in gewicht stijgt aardgas op in tegenstelling tot LPG dat naar het oppervlak daalt en daardoor explosiegevaar oplevert.
Kortom: Aardgas is een veilige brandstof en je kunt als je de slag te pakken hebt relatief eenvoudig tanken door de slang aan de tank te koppelen. Een prettige bijkomstigheid is, dat tijdens het tanken van aardgas al gauw blijkt dat deze brandstof reukloos is.

Leave Response

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *