Autoboard

Het board met alles over auto’s

Autoverzekeringen in Nederland

Autoverzekeringen in Nederland

In Nederland is het als eigenaar van een auto bij wet verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Met die wettelijk verplichte verzekering wordt in elk geval de schade die jij eventueel veroorzaakt aan een andere auto of aan een andere persoon gedekt. Vanwege het verplichte karakter wordt deze verzekering ook wel Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) genoemd. Een WA-verzekering staat dus voor de kosten waarvoor jij als bestuurder van een auto aansprakelijk bent. Door deze verplichte verzekering heb je als verkeersdeelnemers de zekerheid dat je een schadevergoeding krijgt als iemand anders schuldig is aan het veroorzaken van schade aan je auto.

Ruimere dekking
Met  alleen een WA verzekering is de schade een je eigen auto dus niet gedekt. Wil je ook die schade verzekeren, dan zul je een verzekering met een ruimere dekking af moeten sluiten, iets dat overigens niet verplicht is. Stel je neemt een verzekering met een ruimere dekking en iemand anders maakt schade aan je auto, dan kun je de verzekering vragen om de geleden schade te vergoeden. Welke schade er precies vergoed wordt, ligt aan de vorm van de verzekering en zeker ook aan de verzekeringsmaatschappij waarmee je zaken doet.

Allriskverzekering
Behalve de WA-verzekering kennen we verder de WA + beperkt cascoverzekering. Behalve de WA-verzekering ben je in dat geval ook verzekerd als er schade door diefstal aan de auto is ontstaan, zoals dat ook het geval is bij brand, hagel of storm en ruitbreuk. Verder is er nog de WA + volledig cascoverzekering, ook wel bekend als allriskverzekering.  Deze verzekering is nog weer uitgebreider dan de beperkt cascoverzekering. Is je auto allrisk verzekerd, dan ben je voor de meeste schades aan je eigen auto gedekt.

Aanvullende verzekeringen
Daarnaast kun je nog een aantal aanvullende verzekeringen afsluiten zoals bijvoorbeeld de ongevallenverzekering voor inzittenden. Uiteraard kunnen inzittenden van een auto gewond raken of zelfs om het leven komen als gevolg van een ongeluk. Een dergelijke ongevallenverzekering keert doorgaans een vast bedrag uit als iemand overlijdt na een ongeval of als er sprake is van blijvende invaliditeit. Let wel; de uitgekeerde vergoeding is niet gerelateerd aan de echte schade en ook de schuldvraag speelt dan geen rol. Verder is er nog de schadeverzekering inzittenden en de rechtsbijstandverzekering rubriek verkeer. Met deze verzekering weet je je verzekerd van rechtsbijstand als er sprake is van juridische problemen die te maken hebben met deelname aan het verkeer.

Welke autoverzekering neem jij?
Welke autoverzekering neem jij?

Schadevrije jaren
Uiteraard is de hoogte van de te betalen premie afhankelijk van het soort verzekering en van het aantal schadevrije jaren dat je gereden hebt en het aantal kilometers dat op jaarbasis gereden wordt. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe groter immers ook de kans op een ongeval. Ook je woonplaats heeft invloed op de te betalen premie. Dit omdat je in een stad meer kans op schade hebt in vergelijking met het platteland.  Ook de leeftijd kan een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de premie. Het is daarom ook lastig te zeggen welke maatschappij nou eigenlijk de goedkoopste is, simpelweg omdat de hoogte van de premie van een groot aantal factoren afhankelijk is.

Leave Response

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *